Mặt bằng toà Asahi

Mặt bằng tổng thể toà Asahi

Mặt bằng điển hình căn 2 PN

 

 

Mặt bằng điển hình căn 2 PN lớn

Mặt bằng điển hình căn 3 PN

TẢI BẢNG GIÁ DỰ ÁN